Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas pro společnost Hyporefinol s.r.o.
se sídlem Kollárovo nám. 631/2, 779 00 Olomouc, vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61966 (dále jen „Společnost“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Společnosti na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení a je po tuto dobu neodvolatelný, neboť je nezbytný pro naplnění účelu, pro který byl vydán.

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Společnosti, a to i elektronickými prostředky.

NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB

Spolupracujeme


 
 

Nabídka realit